DOPRAVA YTONG

Doprava zboží

Nakládku zboží zajišťuje prodávající a je zahrnuta v ceně zboží. Vykládku zboží je povinen zajistit kupující na svůj náklad. Kupující je povinen zajistit připravenost vyložení dodávky zboží a mít na místě dodání trvale vykládací prostředek. Pokud čas vykládky vč. času na přistavení vykládacího zařízení bude delší než 2 hodiny má prodávající právo účtovat kupujícímu zdržné ve výši 100,-Kč/15 min. Bude-li vykládka zajištěna prodávajícím či bude-li v tomto případě zboží vykládáno na dvou místech v různých okresech, je prodávající oprávněn účtovat tuto službu dle platného ceníku. Vykládku jedné kamionové dodávky na dvou místech zajistí prodávající jen v rámci jednoho okresu nebo dvou sousedících okresů, přičemž minimální množství k vykládce na jednom z míst musí činit nejméně jednu třetinu objemu celé dodávky. Není-li výslovně písemně dohodnuto něco jiného, kupující je povinen objednané zboží odvézt nákladním automobilem; vozidlo musí být přistaveno k nakládce v provozní době prodávajícího a musí vyhovovat platným předpisům. Kupující není oprávněn požadovat po prodávajícím náhradu za čekací doby nebo za nenaložená vozidla, zvedací prostředky aj. Je-li dopravní trasa na staveniště bez problémů sjízdná pro nákladní automobil o celkové hmotnosti až 38 t, může se kupující s prodávajícím písemně dohodnout, že prodávající zajistí dodávku zboží přímo na staveniště. Kupující je oprávněn využít k přepravě dodaného zboží dopravu, kterou zajišťuje prodávající. Bude-li pro kupujícího přepraveno 27 a více palet resp. 24 t zboží jedním vozidlem, poskytne prodávající tuto přepravu kupujícímu zdarma. Kupující je oprávněn na základě dohody o vlastní dopravě použít k přepravě zboží i dopravu, kterou si zajistí sám. V případě, kdy kupující využije k odvozu minimálně 27 palet resp. 24 t zboží jedním vozidlem vlastní dopravu, prodávající poskytne kupujícímu dotaci na dopravu ve vztahu ke vzdálenosti ve výši podle pravidel stanovených prodávajícím. Naložené palety musí být zajištěny min. pěti kurty. Přes hrany tvárnic musí být pod kurty ochranné rožky.

 Doprava materiálu viz. Všeobecné dodací a platební podmínky - ZDARMA

Vyložení zajištěné dopravcem 2000 Kč

Vykládka na dvou místech v sousedních okresech 500 Kč

Dvojvykládka v rámci okresu ZDARMA

Kusový prodej vybraného sortimentu bez cenového navýšení