Vnitřní zdivo a příčky

Cihly HELUZ pro vnitřní nosné zdivo od tloušťky 200 mm, pro nenosné stěny, šachty a přizdívky cihly tloušťky 80, 115, 140 a 175 mm.