BRAMAC MAX 7° PROTECTOR

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ NÍZKÉHO SKLONU

 

Střešní tašku Bramac MAX 7° lze jako jediný model na trhu použít na pokládku střechy již od sklonu 7°.

Výhody:

• Plně funkční střecha již při sklonu střechy 7°

• Kompletní střešní systém pro střechy s nízkým sklonem

• Ochrana nosné konstrukce proti vlhkosti difuzně otevřenou doplňkovou hydroizolační vrstvou, která umožňuje odvod vnitřní vlhkosti.

• Lepší včlenění střech s nízkým sklonem do stávajícího obrazu krajiny.

 

Rozsah použití:

• pro oblast střešních sklonů 7° - 12°

• pro klimatické podmínky s ohledem na zatížení od sněhu do sk max. 1,5kN/m2,tzn.v I. – III. sněhové oblasti bez ohledu na nadmořskou výšku

• pro délky krokví do 12 m


V oblasti sklonu 7° - 12° nelze provádět následující detaily, při nichž by jinak nemohla být poskytnuta záruka na funkci systému: 
střešní okna, výstupní okna, úžlabí, solární kolektory, fotovoltaické články, větrací pásy hřebene, sněholamy a podobné systémy

Pro případné odchylky od těchto zásad je nezbytné si vyžádat pro jednotlivé případy písemný souhlas od fi rmy Bramac střešní systémy. Podrobnější informace naleznete v prospektu Pravidla pro montáž střešního systému Bramac MAX 7° a nebo v prospektu Střešní systém Bramac 7°.

30letá záruka na kvalitu betonových střešních tašek Bramac MAX7° a 15letá záruka na funkčnost střešního systému Bramac 7°

Předmět záruky – viz záruka pro betonové tašky a pro funkčnost střešního systému. Doloženo záručním listem jako na ostatní modely betonových tašek.

Podmínky platnosti záruky:

• dodržení pravidel pro montáž střešního systému Bramac 7°

• firma, která byla proškolena společností Bramac

• správné použití prvků systému BramacPravidla pro montáž střešního systému Bramac 7°

Zobrazeno 1 - 3 (z 3 produktů)

Zobrazeno 1 - 3 (z 3 produktů)