BEST - Korzo

  • elegantní sestava 3 kamenů, prodej pouze po celých vrstvách
  • díky minimálnímu zkosení hran vhodná i pro plochy, kde je požadován vyrovnaný a hladký povrch
  • výšková varianta 40 mm pro výrazné snížení nákladů na realizace ryze pochozích ploch