Vtokové mříže pro uliční vpusti

 Slouží pro odvodnění pozemních komunikací a parkovacích ploch.