Příčkovky

Firma má dlouholetou zkušenost s výrobou tvárnic a příčkovek z autoklávového pórobetonu. Tyto tvárnice a příčkovky jsou univerzální a nejteplejší materiál pro stavby obytných, hospodářských staveb, průmyslových a veřejných objektů.