Vyrovnávací prstence - síla stěny 12 cm

Vyrovnávací prstence slouží k podložení poklopu a jeho vyrovnání na požadovanou výšku šachty. Pokládají se na kónus, nebo zákrytovou desku šachty, vždy do maltového lože. Vyrábí výšky 40, 60, 80, 100, 120 mm.