Asfaltový pás IPA V60 S35 1x10 m

Popis produktu

Úprava horního povrchu pásu: Jemnozrnný minerální posyp
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: 
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními  plnivy v celkové tloušťce min. 1 mm
Nosná vložka: 
Nosná vložka ze skelné rohože 
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: 
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v celkové tloušťce min. 1 mm
Úprava dolního povrchu pásu: 
Lehce tavitelná polymerní folie

 

Použití:

1. Hydroizolace střech. Ve skladbě střešního pláště se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy. U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z netkaného rouna ze syntetických vláken nebo skelné tkaniny. Ve skladbě střešního pláště je možné dále pás využít jako parozábranu. 
2. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě. 

Způsob:

Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Pro funkci parozábrany v případě silikátového podkladu se pás bodově natavuje. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) je 100 (min. 80) mm.