YTONG Nosný překlad P4,4-600 - NOP 375-1750

Popis produktu

Š×V×D: 375×249×1750 mm

8 ks/pal.

Nosné překlady YTONG NOP jsou pórobetonové prvky armované betonářskou výztuží. Používají se pro vytváření nadpraží okenních a dveřních otvorů ve zdivu z přesných tvárnic YTONG; v nosných i nenosných stěnách.

 

Důležitá upozornění

Použít se smí pouze produkty, které mají vlastnosti určené výrobcem a nejsou poškozené. Překlady se nesmí zkracovat ani upravovat jejich průřezy. Pro danou tloušťku zdiva a světlost otvoru je odpovídající typ překladu uveden v tabulce. Správná poloha překladů ve stavbě je dána šipkami v čelech překladů, tyto šipky musí směřovat vzhůru.

 

Rozměrové tolerance

Délka: ± 3 mm šířka: ± 1,5 mm,
výška ± 1,0 mm 

 

Profilování

Hladké

 

Zpracování

Překlady se nikdy nezkracují ani se neupravují jejich průřezy, jsou hotové a určeny k přímému zabudování.