PRESBETON OKRASNÁ TVÁRNICE SÁRA S-1 - přírodní

Popis produktu

390/295/195
Povrch pórovitý

48ks/pal

Vibrolisované betonové tvárnice LUNA a DELA, s výrazným hrubozrnným povrchem, slouží k výstavbě okrasných lemů, ke zpevnění mírných svahů, nebo k vytvoření okrasné či protihlukové stěny do zahrad, parků nebo skalek. Stěna může být kolmá nebo může kopírovat mírný svah do sklonu cca 60°, a to vodorovně i svisle. Stavbu vyšší jak 1,2 m je nutno konzultovat se statikem s ohledem na typ zeminy a další okolnosti daného místa. První řadu doporučujeme zabudovat na betonový základový pás. Další tvárnice se kladou na sucho těsně za sebou, a prosypávají se zeminou. Díky okrouhlému tvaru s vykrojením do sebe dobře zapadají ( LUNA ) a vytvoří tak pevné spojení, které zabraňuje posunutí jednotlivých řad. Větší tvárnice DELA lze použít obdobně - za sebou nebo střídavě vodorovně a kolmo, protože tvar umožňuje postavit stěnu na vazbu. Hotová okrasná stěna se obvykle osází vhodnými trvalkami. Jejich kořeny později mohou přispět k dalšímu zpevnění okraje pozemku nebo stěny, neboť tvarovky mají místo pevného dna pouze lem s otvorem.

Okrasná zeď slouží pouze jako estetický a technický prvek chránící dané místo proti přirozené erozi půdy a vyplavování zeminy z vegetačních ploch. Může být využita jako stěna k vizuálnímu oddělení ploch. Nemůže plnit funkci opěrné zdi.