HELUZ SBC malta pro celoplošnou tenkou spáru 20 kg

Popis produktu

30 ks/pal.

Tato zdicí malta (lepidlo) je určena pro celoplošnou tenkou spáru a celoplošně zakrývá ložnou spáru cihelného zdiva při rovinném zdění. Zdivo vyzděné na celoplošnou tenkovrstvou maltu HELUZ vykazuje až o 30 % vyšší pevnost v porovnání se zdivem vyzděným na tenkou spáru. HELUZ celoplošné lepidlo se nanáší v tloušťce 3 mm pomocí nanášecího válce tak, aby překrývalo celoplošně i dutiny cihelných tvarovek. Po osazení cihly do maltového lože dojde ke stlačení malty a konečná tloušťka spáry je pak rovněž 1 mm. Cihla musí být osazena do max. 8 minut po nanesení malty a po tuto dobu ji lze lehce upravovat do požadované roviny.