HELUZ FAMILY 44 broušená - dodání od 1.3. - 30.6.2023

Popis produktu

DxŠxV: 247x440x249 mm

72 ks/pal.

 

Dodání za těchto podmínek proběhne od 1.3.2023 do 30.6.2023 dle podmínek níže uvedených!

 

Tyto cihelné bloky HELUZ jsou určeny pro zdivo tloušťky 440 mm. Svými tepelněizolačními vlastnostmi jsou tyto cihly vhodné pro konstrukce obvodových stěn nulových, pasivních a nízkoenergetických domů. V ceně výrobku je zahrnuto pojivo: lepidlo, celoplošné lepidlo a pěna.


Výhody:

 • vysoké izolační vlastnosti
 • snadné navrhování v komplexním systému HELUZ
 • jednotný modulový systém
 • styk svislých spár na pero a drážku bez maltování
 • jednoduché a rychlé zdění
 • nízká spotřeba malty a lepidla
 • vhodný keramický podklad pod omítku
 • nízký difúzní odpor při prostupu vodní páry
 • hygienická nezávadnost

 

Podmínky akce HELUZ "CIHLY FIRSTMINUTE NA PŘÍŠTÍ ROK“

Základní pravidla akce společnosti HELUZ

Akce HELUZ CIHLY FIRSTMINUTE NA PŘÍŠTÍ ROK je určena pro všechny zákazníky společnosti HELUZ. Vztahuje se na odběr cihelného systému řady HELUZ FAMILY nebo HELUZ FAMILY 2in1 pro ucelené domy a projekty v České republice nebo na Slovensku.

Při splnění všech podmínek akce HELUZ CIHLY FIRSTMINUTE NA PŘÍŠTÍ ROK získá zákazník cihly HELUZ FAMILY nebo HELUZ FAMILY 2in1 v šíři 38, 44 a 50 cm s garantovanou slevou 50 % z ceníkových cen výrobce. Vývoz materiálu s touto slevou je možný pouze od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023. 

Podmínky pro účast v akci HELUZ CIHLY FIRSTMINUTE NA PŘÍŠTÍ ROK 

Zákazníci, kteří se účastní akce HELUZ CIHLY FIRSTMINUTE NA PŘÍŠTÍ ROK budou postupovat následujícím způsobem:

 1. Prvním krokem pro účast v akci HELUZ CIHLY FIRSTMINUTE NA PŘÍŠTÍ ROK je registrace pomocí webového formuláře na stránce www.heluz.cz/akce pro zákazníky z České republiky (www.heluz.sk/akcie pro zákazníky ze Slovenské republiky), nejpozději do 30. 9. 2022. Registraci potvrdí společnost HELUZ automatickým e-mailem. Bez registrace nelze garantovanou slevu nárokovat.
 2. V následujícím kroku odběratel uvede číslo výkazu výměr zpracovaného společností HELUZ nebo zažádá o nové zpracování výkazu výměr. O Výkaz výměr je potřeba zažádat nejpozději do 30. 9. 2022, který společnost HELUZ vypracuje zcela zdarma na základě předložené projektové dokumentace. Tu je třeba doložit nejpozději do 30. 9. 2022 přes formulář žádosti o výpočet spotřeby materiálu HELUZ. Výkaz výměr bude sloužit nejen jako podklad pro stanovení množství stavebního materiálu HELUZ pro stavbu plánovaného objektu/domu, ale bude také podle něj stanovena výše kauce, kterou musí složit u vybraných stavebnin.
 3. Odběratel objedná dle zpracovaného výkazu výměru, a to na základě získaného slevového kódu, u vybraných stavebnin materiál na stavbu nejpozději do 15. 10. 2022.
 4. Odběratel odebere stavební materiál společnosti HELUZ od vybraného distributora/prodejce stavebnin v období od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023.
 5. Odběratel odebere minimálně 70 % objednaného materiálu ze zpracovaného výkazu výměru.

Podrobný postup pro účast v akci „HELUZ CIHLY FIRSTMINUTE NA PŘÍŠTÍ ROK“

 1. Po otevření registračního formuláře zákazník vybere jednu z možností:
  1. Ano mám výkaz výměr a chci se registrovat; zákazníci, kteří již mají zpracovaný výkaz výměr z projektové dokumentace na nabídkovém oddělení společnosti HELUZ, uvedou v registračním formuláři číslo zakázky a číslo výkazu výměr.
  2. Chci vypracovat výkaz výměr a registrovat se; zákazníci, kteří nemají výkaz výměr z projektové dokumentace, budou po vyplnění základních údajů v registračním formuláři přesměrováni pro dokončení registrace na webový formulář žádosti o výpočet spotřeby materiálu, který je nutné vyplnit pro dokončení registrace. K vyplnění formuláře o výpočet spotřeby materiálu je nutné si připravit projektovou dokumentaci. 
  3. Chci se pouze registrovat a zatím nemám projektovou dokumentaci; zákazníci, kteří nemají doposud výkaz výměr a zároveň v současné době nemohou zažádat o výpočet spotřeby materiálu, budou po vyplnění registračního formuláře kontaktováni zástupcem společnosti HELUZ a vyzváni k doplnění nezbytných informací ke splnění podmínek akce.
 2. Zákazníci s již vypracovaným výkazem výměr budou v případě potřeby jakéhokoliv upřesnění kontaktováni zástupcem společnosti HELUZ. Zákazníci, kteří nedodali projektovou dokumentaci, budou vyzváni k jejímu dodání v průběhu / před ukončením akce zástupcem společnosti HELUZ.
 3. Společně se zpracovaným výkazem výměr bude zákazníkovi zaslán slevový kód, který je třeba pečlivě uschovat pro další použití, například pro přístup do sekce Můj HELUZ. Slevový kód slouží rovněž jako indentifikátor, dle kterého distributor/prodejce stavebnin dohledá zakázku s příslušným výkazem výměr materiálů v systému společnosti HELUZ.
 4. Při objednání stavebního materiálu u prodejce (stavebniny, hobby market, stavební firma atd.) je nutné předložit slevový kód a požádat prodejce o uvedení slevového kódu do objednávky stavebního materiálu u společnosti HELUZ. Bez tohoto údaje v objednávce nebude možno garantovanou slevu 50 % na cihly HELUZ FAMILY nebo HELUZ FAMILY 2in1 v šíři 38, 44, 50 cm v rámci akce HELUZ CIHLY FIRSTMINUTE NA PŘÍŠTÍ ROK získat.
 5. Podmínkou pro získání slevy je složit kauci o evidenci objednávky u vybraného prodejce. Po splnění předem dohodnutých podmínek uvedených ve výzvě k zaplacení kauce bude tato kauce vrácena zpět. Nebudou-li dohodnuté podmínky splněny, bude kauce započítána na smluvní pokutu. Bez složení kauce v objednávce nebude možno slevu v rámci akce HELUZ nárokovat.
 6. Podmínkou je vývoz minimálně 70 % z objednávky zaslané na základě výkazu výměr HELUZ (s možností navýšení objemu materiálu cca 10 %) od 1. 3. 2023 nejpozději do 30. 6. 2023.

Doplňující informace k akci HELUZ

Stavební materiál je nutné objednat v termínu do 15. 10. 2022. Pro pozdější objednávky nelze akční výhodu nárokovat. Stavební materiál je nezbytné odebrat v období od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023. Odběrem stavebního materiálu se rozumí jeho odeslání z výrobního závodu HELUZ a převzetí na konkrétní stavbě.

Získání akční výhody je podmíněno složením kauce, odebráním alespoň 70 % množství stavebního materiálu z výkazu výměr HELUZ, ke kterému byl vystaven slevový kód, od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023. Nebudou-li dohodnuté podmínky splněny, bude kauce započítána na smluvní pokutu.

Objednané množství stavebního materiálu je možné navýšit o cca 10 %. Větší objem je možné následně realizovat standartním nákupem s z aktuálních cen.

Na mujheluz.cz v sekci AKCE můžete průběžně sledovat vyhodnocení nároku na akci HELUZ - CIHLY FIRSTMINUTE NA PŘÍŠTÍ ROK. V sekci Můj HELUZ si po odebrání materiálu můžete vygenerovat Šekovou knížku HELUZ s dalšími benefity pro svou stavbu, tento benefit je určen pro zákazníky realizující své stavby na území České a Slovenské republiky.

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon, místo stavby. Účelem zpracování je vyhodnocení akci HELUZ - CIHLY FIRSTMINUTE NA PŘÍŠTÍ ROK a informování účastníka. Osobní údaje budou pro tyto účely zpracovávány po dobu trvání, vyhodnocení a kontroly akce HELUZ - CIHLY FIRSTMINUTE NA PŘÍŠTÍ ROK. Údaje jsou předávány partnerským firmám společnosti HELUZ pouze za účelem plnění podmínek akce. Osobní údaje zpracováváme v souladu s legislativou upravující oblast ochrany osobních údajů, mj. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů a informace související s možností uplatnit práva a námitky ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na https://www.heluz.cz/cs/OOU.

Rekapitulace důležitých termínů akce:

 1. Registrujte se do 30. září 2022
  Zvolte, zda máte výkaz výměr, chcete jej zpracovat nebo se prozatím jen registrovat.
 2. Získejte ZDARMA výkaz výměr
  Po dodání projektové dokumentace vám vypracujeme výkaz výměr. Zažádejte o výkaz výměr nejpozději do 30. 9. 2022 a zašleme vám ho společně s unikátním slevovým kódem.
 3. Objednejte materiál do 15. října 2022
  Materiál dle výkazu výměr objednejte u svého prodejce. Nahlaste mu slevový kód a požádejte jej o uvedení slevového kódu i do objednávky.*
 4. Složte u prodejce kauci o evidenci objednávky
  Výše kauce je stanovena podle množství materiálu ve výkazu výměr. K jejímu navrácení dojde po splnění všech podmínek akce.
 5. Odeberte alespoň 70 % materiálu z objednaného výkazu výměr 
  Materiál na stavbu odešleme z výrobního závodu HELUZ v termínu po předchozí dohodě. Odebrat materiál je nutné v rozmezí od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023.
 6. Čerpejte garantovanou slevu za věrnost
  Po splnění všech podmínek bude uplatněna sleva 50 % na cihly HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1 v šíři 38, 44 a 50 cm a kauce bude navrácena v plné výši.**

* Objednané množství stavebního materiálu je možné navýšit o cca 10 %. Větší objem je možné následně realizovat standardním nákupem z aktuálních cen.

** Na mujheluz.cz můžete průběžně sledovat vyhodnocení nároku na získání věrnostního bonusu. Pro přihlášení do Můj HELUZ použijte slevový kód.

Přiložené soubory