Rozdělení objektů z hlediska tepelněizolačních vlastností se doposud posuzovalo podle roční spotřeby energie na vytápění vzhledem k užitné ploše objektu (kWh/m) za rok. Již od 1. ledna 2009 bude vyžadován při prokazování technických požadavků na výstavbu dle zákona č. 177/2006 Sb.,který mění zákon č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, tzv. průkaz energetické náročnosti budov, zpracovaný dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, který zohledňuje požadavek směrnice 91/2002/EK. Průkaz energetické náročnosti budov bude obdobný průkazu energetické náročnosti elektrospotřebičů, kde budou třídy

Rozdělení rodinných domů do tříd podle měrné spotřeby energie v kWh/m2 za rok

A (velmi úsporná), B, C … až G (mimořádně nehospodárná).

Zařazení budov do tříd

A

mimořádně úsporná

B

úsporná

C

vyhovující

D

nevyhovující

E

nehospodárná

F

velmi nehospodárná

G

mimořádně nehospodárná

Rodinné domy stavěné před 20 lety se řadí do třídy E až G.

 

 

U novostaveb je možné zařadit objekty pouze do třídy A C a z tepelnětechnického hlediska jsou jim přiřazeny následující požadavky na součinitele prostupu tepla u těžké obvodové konstrukce: