Den Braven Lepicí a stěrkový tmel QUARTZ FASÁDA 25 kg

Popis produktu

42 ks/pal.

Je suchá cementová lepicí a stěrková směs určena pro kompletní proces zateplování fasád tzn. lepení tepelně izolačních materiálů jako fasádního polystyrenu EPS (expandovaného), XPS (extrudovaného polystyrenu), izolační desky z minerálních vláken na zdivo a fasádu. Stejně tak se používá pro celý proces stěrkování, tj. vkládání armovací mřížky/perlinky na tyto tepelně izolační materiály, a vytváří tak ideální podklad pro finální úpravu před aplikací dekorativních omítek. Dále se používá v kombinaci s armovací perlinkou pro renovaci starých vypraskaných omítek. Není vhodná na kovové a plastové podklady a dále na podklady ze dřeva a na bázi dřevní hmoty!

 

Výhody:

  • Odolné vodě a mrazu
  • Pro vnitřní a vnější použití
  • Faktor difúzního odporu µ ≤ 30
  • Posuzováno dle ETAG 004